Johnny Mattsson
Trädgårdsform i väst • info@tradgardsformivast.se • tel: 031 409916, 0708 824154
Johnny Mattsson...

heter jag som driver Trädgårdsform i väst. Jag har en fil.kand.-examen i Trädgårdens hantverk och design vid Göteborgs universitet och är utbildad trädgårdsmästare/trädgårdsdesigner på Dacapo Hantverksskola i Mariestad. Under en del av utbildningen praktiserade jag i Norge, England och Portugal. Innan jag fokuserade på jobbet som trädgårdsdesigner har arbetat på garden center och som trädgårdsmästare.

När jag jobbar med trädgårdsdesign är det viktigt för mig att hus, trädgård och omgivning talar samma språk. En öppen dialog med kunden är viktig. Mina ledstjärnor inom trädgårdsdesign är harmoniska trädgårdar och nöjda uppdragsgivare.

Produktion: Novadis grafisk design