line
Tjänster
Trädgårdsform i väst • info@tradgardsformivast.se • tel: 031 409916, 0708 824154
Trädgårdsdesign i fokus

Trädgårdsform i väst arbetar i Göteborg med omnejd och har många strängar på sin lyra. En viktig del utgörs av trädgårdskonsultationer och trädgårdsritningar, både för privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. Vill du ha hjälp med anläggning har jag ett stort kontaktnät med duktiga hantverkare.

Jag håller uppskattade föredrag och kurser med trädgårdsteman och guidar också trädgårdsresor, både inrikes och utomlands. Företaget förfogar också över en bildbank med över 12 000 högupplösta trädgårdsbilder.

Produktion: Novadis grafisk design